news

Vprašanja za ministrstvo za zdravje

Združenje  je ves čas pozorno na  uveljavljanju pravic dolgotrajno bolnih otrok. Na ministrstvo za zdravje smo že naslovili vprašanja, o katerih bi se želeli pogovoriti z njimi. Na datum pogovora še čakamo. Po 12. decembru bomo ministrstvo zopet spomnili, da še vedno čakamo na pogovor z njimi.

Vprašanja v PDF obliki

Vprašanja za ministrstvo za izobraževanje

Želeli smo se pogovoriti tudi s pristojnimi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pripravlja se namreč nova zakonodaja o otrocih s posebnimi potrebami; da se ne bi ponovila in nadaljevala zgodba o tem, da se pravice dolgotrajno bolnih otrok do enakopravnega izobraževanja vztrajno ožijo ter da bi se končno rešila že stara, nerešena vprašanja, smo se obrnili na pristojno ministrstvo. Njihov odgovor nas je neprijetno presenetil.

Vprašanja v PDF obliki

Čakalne dobe v pediatriji

Odgovor ministrstva za zdravje na dopis našega društva.

Odgovor v PDF obliki


Združenje za pravice bolnih otrok, ki je bilo ustanovljeno junija 2006, je nevladna organizacija civilne družbe – prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih in socialno-humanitarnih problemov na področju skrbi za otroke pred, med in po zdravljenju doma in/ali v bolnišnicah.

Naše vodilo oz. osnova za delo je EACH listina, ki je bila sprejeta na Evropskem združenju za pravice otrok v bolnišnicah leta 1988.

Slovenija je dobro poskrbela za zakonodajni in splošno normativni vidik zagotavljanja pravic otrok in mladostnikov ter mladostnic na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Tako posamezniki kot tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije pa ugotavljajo, da je država manj uspešna pri uresničevanju sprejetih obveznosti in zagotavljanju učinkovitosti ukrepov za izvajanje sprejete zakonodaje.

ZPBO logo
Mercator logo

child_letters