news

Čakalne dobe v pediatriji

Odgovor ministrstva za zdravje na dopis našega društva.

Odgovor v PDF obliki

Zakaj so tako pomembne primerne čakalne dobe za otroke

Članice in člani Združenja za pravice bolnih otrok nastopamo kot zagovorniki pravic otrok, ker si želimo otrokom zagotoviti najboljšo možno zdravstveno oskrbo, ki jo naš zdravstveni sistem lahko nudi.

Izjava v PDF obliki

Sklepi, ki še vedno zavezujejo k uresničitvi

Sklepi državnega sveta z dne 12.10.2011!


Združenje za pravice bolnih otrok, ki je bilo ustanovljeno junija 2006, je nevladna organizacija civilne družbe – prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih in socialno-humanitarnih problemov na področju skrbi za otroke pred, med in po zdravljenju doma in/ali v bolnišnicah.

Naše vodilo oz. osnova za delo je EACH listina, ki je bila sprejeta na Evropskem združenju za pravice otrok v bolnišnicah leta 1988.

Slovenija je dobro poskrbela za zakonodajni in splošno normativni vidik zagotavljanja pravic otrok in mladostnikov ter mladostnic na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Tako posamezniki kot tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije pa ugotavljajo, da je država manj uspešna pri uresničevanju sprejetih obveznosti in zagotavljanju učinkovitosti ukrepov za izvajanje sprejete zakonodaje.

ZPBO logo
Mercator logo

child_letters